Transport kontenerów a prawo

samochód ciężarowy

Większość osób prywatnych i firm decyduje się na zakup kontenera od przedsiębiorstwa, które oprócz sprzedaży oferuje również transport kontenerów. Jest to spowodowane dwoma czynnikami. Pierwszym z nich jest fakt, że kontenery są duże i ciężkie, a więc transport na własną rękę jest bardzo trudny i kosztowny. Drugi z nich związany jest ze znajomością prawa. Przewożenie tego rodzaju rzeczy powinno odbywać się zgodnie z przepisami, w innym wypadku może wiązać się z koniecznością zapłacenia sporego mandatu lub innymi nieprzyjemnościami.

 

W jaki sposób powinny być transportowane kontenery?

Kontenery są swego rodzaju konstrukcjami wyposażonymi w ramę samonośną, dzięki której możliwy jest jego załadunek lub transport. Obecnie można wyróżnić kilka rodzajów kontenerów, o odmiennych zastosowaniach. Wśród nich znajdują się kontenery biurowe, mieszkalne, socjalne czy sanitarne. Możliwe jest przewożenie kontenerów drogą lądową, morską oraz kolejową. Pierwszy rodzaj wykorzystywany jest najczęściej, ze względu na szybkość dostawy. W przypadku transportu drogowego, kontenery najczęściej przewożone są przy pomocy samochodów ciężarowych. Dzięki temu możliwe jest dowiezienie tego elementu praktycznie wszędzie. Załadunek i rozładunek kontenerów wykonuje się przy pomocy specjalnych maszyn ciężkich.

 

Aby transport kontenera mógł odbyć się zgodnie z prawem, konieczne jest określenie wagi kontenera wraz z zawartością. W innym przypadku podczas kontroli Inspektoratu Transportu Drogowego zostanie wykryte przekroczenie obciążenia, co wiąże się z nałożeniem na przewoźnika wysokiego mandatu. Przewóz lądowy kontenerów regulowany jest przez rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14 lipca 2020 roku oraz z 30 kwietnia 2004 roku, mówiące o warunkach technicznych tego rodzaju transportu oraz zawierające wykaz dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dużym obciążeniu.

Skorzystanie z usług transportowych firmy zajmującej się sprzedażą kontenerów pozwoli na pewny i szybki transport kontenera z punktu A do punktu B, przeprowadzony zgodnie z prawem, za pomocą profesjonalnego sprzętu i wykwalifikowanych pracowników.