Jakie kryteria muszą spełniać kontenery socjalne?

kontener socjalny

Kontenery socjalne wykorzystywane są w wielu branżach. Mogą stanowić tymczasowe lokum dla pracowników, biuro na budowie, lub miejsce, w których schronią się ludzie po powodziach czy innych klęskach żywiołowych. Ich rozmiar i łatwość rozłożenia pozwala na ich częste wykorzystanie w potrzebie. Jednak aby kontener mógł być użytkowany, musi spełniać pewne kryteria.

 

Jakie są kryteria dla kontenerów socjalnych?

Kontenery socjalne stanowią tańszą alternatywę dla tradycyjnie budowanych domów i mieszkań. Obecnie ich wygląd różni się od dawnych, surowo wyglądających kontenerów. Kontenery mieszkalne zbudowane są zazwyczaj ze szkieletu z samonośnej ramy stalowej. Wykorzystuje się do nich walcowane profile zamknięte. Każdy z profili powinien zostać wypiaskowany i pokryty warstwą antykorozyjną. Większość kontenerów posiada ściany, sufit i podłogę wykonane z ocynkowanej blachy. Ściany powinny być wzmocnione, usztywnione i poddane odpowiedniej izolacji termicznej. W większości wypadków do tego celu stosuje się wełnę mineralną lub izolację poliuretanową.

 

Do stworzenia ścianek działowych należy wykorzystać płyty z karton – gipsu, wiórowe bądź laminowane. Z zewnątrz kontenery można wykończyć tak samo jak tradycyjne domy – wykonując elewację. Zgodnie z prawem budowla wykonana z kontenerów nie jest budynkiem, ponieważ nie jest na stałe przytwierdzona do ziemi. Można ją określić mianem obiektu mieszkalnego. Budowla powstała z kontenerów podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Kontenery mieszkalne muszą spełniać kryteria bezpieczeństwa. Właściciel ma obowiązek utrzymać je w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację i sprawność techniczną, a producent zobowiązany jest do przeglądów i serwisu kontenerów. Każdy kontener powinien zostać podłączony do obwodu ochronnego w celu ochrony przed uderzeniem pioruna. Instalacja elektryczna w kontenerze powinna posiadać odpowiednie napięcie. Dach kontenera należy regularnie sprawdzać w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących uniemożliwić odpływ wody z dachu.

Kontenery socjalne muszą spełniać przede wszystkim kryteria związane z bezpieczeństwem użytkowania. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli spokojnie korzystać z kontenera bez strachu o siebie. Kontenery mieszkalne są świetną alternatywą zarówno dla normalnych domów, jak i dla domków letniskowych.